ENTRÈ

 Stenhuggerimuseet


Stenhuggerimuseet drivs av Sotenäsgillet som är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening där Stenhuggerimuseet vars ändamål är att främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av stenhuggarperidodens framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till stenhuggningsarbetet.


Själva Stenhuggerimuseet ligger i ett gammalt stenbrott. Brytningen där startade på 1930-talet och lades ner på 1950-talet.

Byggnaderna på området består av smedja en utställningslokal och huggarskjul. Byggnaderna är uppförda under åren 1992 – 1993, efter en omfattande uppröjning i det gamla stenbrottet.

 

Öppet för visningar året om efter beställning.