Start

STENHUGGERIMUSEET

i Bohuslän

en port till Granitens riket

07 306 10 887

kontakt@stenhuggerimuseet.se


Välkommen till


- en port till Granitens Rike

Bild: Bohusgranitens

geografiska område

Granitens Rike


Granitens rike eller Bohusgranitens område ligger mellan Gullmaren och Idefjorden samt väster om, grovt betraktat, en linje genom Idefjorden och Bullaresjöarna. I väster, längs kusten och på öarna.

Bohusgranit är en lokal variant av bergarten granit. Med en ålder på ca 920 miljoner år är det den yngsta graniten i Sveriges urberg.

Bohusgraniten består precis som granit i huvudsak av kiseldioxidrika mineraler såsom fältspat och kvarts samt mindre mängder av bland annat glimmer.

Färgen kan varierar från blågrå till mörkröd beroende på skillnader i mineralsammansättning och textur. Vanligen är bohusgraniten jämnt småkornig.


Granitens Rikes är ett kungarike av vikar, öar och orörd natur, vilket ofta väcker upptäckare lusten hos besökaren.  Ett bra sätt att upptäcka Granitens Rike är till fots, cykel eller kajak för att bättre njuta av charmen hos en ovanlig och orörd natur. Att se den stora  på grovkornig granit i trappan då man går på stigen mellan Stångholmesund och Kramkistesund vid Stångehuvud.


I Granitens Rike kan vi se tidiga spår av människans aktiviteter.

Hällristningar

Megalitmonumenten

Rösen 


Vad kan vi hjälpa till med ?

Guidning för grupper och individuellt

Boende

Fika mat

Kurser


Du är välkommen att upptäcka din del av Granitens Rike, Välkommen !Stenhuggerimuseet i Bohuslän


Stenhuggerimuseet i Bohuslän ligger i ett gammalt stenbrott i Hunnebostrand. Brytningen

där startade på 1930-talet och lades ner på 1950-talet.


Stenhuggerimuseet i Bohuslän vars ändamål är att främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av stenhuggarperidodens framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till stenhuggningsarbetet i Bohuslän.

Inga uppgifter om visning finns nu


Välkomen åter 2021


LEV VÄL & VÄLKOMEN ÅTERBesöksadress


Asslerödsvägen 1

Hunnebostrand


Postadress


Museivägen 3

456 62 Hunnebostrand

Kontakt


07306 10 887

kontakt@stenhuggerimuseet.se