Start

STENHUGGERIMUSEET

i Bohuslän

en port till Granitens riket

0523 55 380

kontakt@stenhuggerimuseet.se

 

Stenhuggerimuseet är en del av Sotenäsgillet

Välkommen till

 

- en port till Granitens Rike

Stenhuggerimuseet i Bohuslän

 

Stenhuggerimuseet i Bohuslän ligger i ett gammalt stenbrott i Hunnebostrand. Brytningen

där startade på 1930-talet och lades ner på 1950-talet.

 

Stenhuggerimuseet i Bohuslän vars ändamål är att främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av stenhuggarperidodens framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till stenhuggningsarbetet i Bohuslän.

AKTUELLT 2019

Under 2019 kommer vi att inviga en Hällristningsutställning samt en Geologisk utställning,

Vår förhoppning är att det kommer att fungera som ett trevligt komplemt.

Tyvärr kommer föreningen GeoParken Bohusgranit att lägga ner vid årets slut 2018. Vi har fått möjligheten av Kent Christiansson att fortsätta att lyfta fram GeoParken med dess trevliga och lärande promenadvägar.

 

Ett ytterliggare tillskott vid museet är att vi öppnar ett "micro-café"

Bild: Bohusgranitens

geografiska område

Kontakt@stenhuggerimuseet.se

0523 55 380

Asslerödsvägen 1

Hunnebostrand

 

Postadress: Museivägen 3

456 62 Hunnebostrand