Start

STENHUGGERIMUSEET

i Bohuslän

en port till Granitens riket

0523 55 380

kontakt@stenhuggerimuseet.se

 

Stenhuggerimuseet är en del av Sotenäsgillet

Telefon: 0523 55 380

E-post: kontakt@stenhuggerimuseet.se

Stenhuggerimuseet ligger i ett gammalt stenbrott. Brytningen där startade på 1930-talet och lades ner på 1950-talet.

Byggnaderna på området består av smedja, utställningslokaler och huggarskjul samt visningshall. Huvudelen av byggnaderna är uppförda under åren 1992 – 1993, men därefter har det skett kontinuerliga kompletteringar.

Bild: Bohusgranitens

geografiska område

Stenhuggerimuseet i Bohuslän

 

Stenhuggerimuseet i Bohuslän ligger i ett gammalt stenbrott i Hunnebostrand. Brytningen där startade på 1930-talet och lades ner på 1950-talet.

 

Stenhuggerimuseet i Bohuslän vars ändamål är att främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av stenhuggarperidodens framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till stenhuggningsarbetet i Bohuslän.

 

Kontakt@stenhuggerimuseet.se

0523 55 380

Asslerödsvägen 1

Hunnebostrand

 

Postadress: Museivägen 3

456 62 Hunnebostrand